Συντονιστής Φορέας και Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:Νινέτα Πολέμη
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραολή Δημητρίου 80, Πειραιάς, 18534
ΤΗΛ: +30 210 4142270
E-mail: dpolemi at unipi dot gr