Ενότητες Εργασίας S-PORT

A/AΤίτλος Ενότητας ΕργασίαςΥπεύθυνος Ε.Ε.(Φορέας)Αρχή (Μήνας)Τέλος (Μήνας)
ΕΕ 1 Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτήσεις χρηστών ΟΠΑ/CIS Μ1 Μ5
ΕΕ 2 Ανάλυση συνεργατικών εργαλείων - Βασικός σχεδιασμός συστήματος S-Port INTRASOFT Μ2 Μ7
ΕΕ 3 Ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων και υπηρεσιών του S-PORT INTRASOFT Μ3 Μ15
ΕΕ 4 Ολοκλήρωση επιμέρους συστημάτων και εργαλείων – S-Port 1.0 MVNS Μ14 Μ18
ΕΕ 5 Προπαρασκευαστική φάση πιλοτικής λειτουργίας ΟΠΑ/CIS Μ8 Μ18
ΕΕ 6 Επίδειξη ΚΕΠΠ Μ18 Μ21
ΕΕ 7 Αποτίμηση και βελτιστοποίηση MVNS Μ19 Μ26
 

Πίνακας Παραδοτέων S-PORT

A/AΕΕ Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος Φορέας Παράδοση (Μήνας)
Π1.1 ΕΕ 1 Δικτυακός τόπος του έργου και του S-PORT συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ΚΕΠΠ Μ2
Π1.2 ΕΕ 1 Υφιστάμενη κατάσταση και ελλείψεις των υπαρχουσών μεθοδολογιών – Ερωτηματολόγια ΟΠΑ/CIS Μ3
Π1.3 ΕΕ 1 Σχέδιο ποιότητας έργου και δικτυακού τόπου S-PORT ΟΠΑ/CIS Μ3
Π1.4 ΕΕ 1 Απαιτήσεις ασφάλειας Π.Σ. των εμπορικών λιμένων -Στοχευμένη μέθοδος (-οι) για την αποτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας των Π.Σ. εμπορικών λιμένων ΚΕΠΠ Μ5
Π2.1 ΕΕ 2 Αξιολόγηση υφιστάμενων συνεργατικών τεχνολογιών- Επιλογή τεχνολογιών υλοποίησης για το S-Port ΚΕΠΠ Μ5
Π2.2 ΕΕ 2 Βασικός σχεδιασμός S-Port συστήματος και υπηρεσιών –Πληροφοριακό υλικό (σε μορφή CD) INTRASOFT Μ7
Π2.3 ΕΕ 2 Σενάρια επίδειξης S-PORT ΚΕΠΠ Μ7
Π3.1 ΕΕ 3 Τελικός σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, επιχειρησιακών διαδικασιών, ταυτοτήτων INTRASOFT Μ12
Π3.2 ΕΕ 3 Ενσωμάτωση της S-Port συμμετοχικής μεθοδολογίας και των επιμέρους στοιχείων της για ανάλυση και διαχείριση κινδύνων στα Π.Σ. των εμπορικών λιμένων ΚΕΠΠ Μ15
Π4.1 ΕΕ 4 Σύστημα και υπηρεσίες S-PORT έκδοση 1.0- Σενάρια χρήσης INTRASOFT Μ18
Π4.2 ΕΕ 4 Ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρηστών και εγχειρίδια λειτουργίας του S-Port ΟΠΑ/CIS Μ18
Π5.1 ΕΕ 5 Ανάρτηση του η-περιεχομένου στo S-Port- Οδηγίες για τους διαχειριστές των πιλότων ΟΠΑ/CIS Μ18
Π5.2 ΕΕ 5 Εγκατάσταση του S-Port με όλα τα υποσυστήματα στους πιλότους και καθορισμός λειτουργίας της πιλοτικής φάσης ΚΕΠΠ Μ18
Π6.1 ΕΕ 6 Αναφορά επίδειξης του συστήματος S-PORT ΚΕΠΠ Μ21
Π7.1 ΕΕ 7 Αναφορά αξιολόγησης του S-PORT ΟΠΑ/CIS M22
Π7.2 ΕΕ 7 Σύστημα και υπηρεσίες S-PORT έκδοση 2.0 INTRASOFT Μ25
Π7.3 ΕΕ 7 Αναφορά σχεδίου αξιοποίησης αποτελεσμάτων του S-PORT MVNS M26
Π7.4 ΕΕ 7 Αναφορά διάχυσης αποτελεσμάτων του S-PORT - Υλικό διάχυσης (φυλλάδιο έργου) ΚΕΠΠ Μ26
Π7.5 ΕΕ 7 Αναφορές διαχείρισης και αναφορές εξόδων ΚΕΠΠ Μ26
Π7.6 ΕΕ 7 Τελική αναφορά έργου ΚΕΠΠ Μ26